<

HomeMediationCoachingCase managementMoeilijke gesprekkenProfielContactgegevens

Profiel

Personalia

Naam:
Voornamen:

Vleut
Eduard Nicolaas

Vleut Begeleidingspartners

Gecertificeerd NMI-Mediator
Olympus 13
Postbus 190
2180 AD Hillegom
Telefoon: 0252-527342
E-mail: info@vleut.nu

Adres:
Postcode/plaats:
Telefoon zakelijk: 
Mobiel:
E-mail adres:
Olympus 13
2182 TG Hillegom
Hillegom
0252-527342
06-50276690
info@vleut.nu

Achtergrond

Na de middelbare school heb ik vooral in avond- en deelopleidingen allerlei praktijkgerichte opleidingen gevolgd en afgerond. In het bedrijfsleven heb ik daarnaast praktijkervaring opgedaan in commerciële en technische bedrijven. Langere tijd was ik werkzaam bij de Kamer van Koophandel. Door mij werden allerlei functies vervuld. Van commerciële en technische taken naar formele uitvoering van wetten en regels. Het geven van voorlichting aan startende ondernemers. Kwaliteitszorg in verschillende disciplines , de opzet en het beheer van regiokantoren en meer beleidsmatige aspecten op velerlei gebied. In de loop der tijd is bij mij bijzondere interesse ontstaan voor de gevoelens en het gedrag van mensen. Met name door ervaringen in allerlei kwesties werd voor mij zichtbaar hoe mensen soms persoonlijk en in de diepste ziel werden geraakt. Hoe hakken in het zand werden gezet, en veel negatieve energie weer kon leiden tot ongelofelijke persoonlijke frustraties en zelfs arbeidsongeschiktheid. De vraag die bij mij opkwam: hoe kun je dat doorbreken ?

Mediator

In 1997 werd mijn aandacht getrokken door mediation als praktisch hulpmiddel bij de aanpak en oplossing van conflicten. In 1999 heb ik de eerste opleiding tot geregistreerd mediator gevolgd bij het Centrum voor Conflicthantering. Daarna zijn mijn activiteiten als mediator in een stroomversnelling geraakt. Diverse vervolgopleidingen hebben geleid tot de status van NMI Registermediator. Na training en toetsing op de juridische aspecten bij mediation werd ik ook toegelaten tot mediator voor juridische zaken bij Rechtbanken. Sinds oktober 2012 ben ik tevens gecertificeerd “Juripax Online Mediator”.

Coach

In mijn praktijk kom ik steeds vaker ondernemers en managers tegen die met vraagstukken rondlopen. Ondernemers en managers in het midden- en kleinbedrijf missen vaak een onafhankelijke sparringpartner waarmee eigen ideeën en gedachten vrijuit kunnen worden gespiegeld. Bestaande gesprekspartners kennen de ondernemer vaak persoonlijk en zijn bekend met het bedrijf en de bedrijfsvoering. Vaak hebben deze relaties ook een eigen belang bij de uitwerking van ideeën of problemen.

Case manager

Gedurende 10 jaar was ik als zelfstandig ondernemer verbonden aan een organisatie voor Arbodienstverlening. In die tijd heb ik mij intensief beziggehouden met de begeleiding van medewerkers die door ziekte hun werk niet konden doen. Dit voor zowel grote als kleinere opdrachtgevers. Inmiddels werk ik als onafhankelijk case manager samen met verschillende dienstverleners. Mijn activiteiten gaan van ontwikkeling, advisering en uitvoering van Arbo beleid tot praktisch case management en het trainen van werkgevers en leidinggevenden, o.a. op het gebied van verzuim en re-integratie.

P&O Ondersteuning

Professionele begeleiding bij gesprekken is uitstekend toepasbaar bij o.a. functionerings- en beoordelingsgesprekken. Ik coach leidinggevenden om deze gesprekken vakkundig en effectief te kunnen voeren.

Eigen praktijk, mediation, coaching en case management

Ik werk volledig zelfstandig en onafhankelijk als gecertificeerd mediator, coach, case manager en gespreksleider. Daarbij heb ik de beschikking over een uitgebreid netwerk van partners met specialismen op allerlei gerelateerde gebieden.

Kenmerken

Onafhankelijk, laagdrempelig, no nonsens, pragmatisch, confronterend en refererend aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen.


Copyright 2007 © Vleut Belegeidingspartners - Design door Picodeco