HomeMediationCoachingCase managementMoeilijke gesprekkenProfielContactgegevens

Moeilijke gesprekken

Onze wereld wordt minder voorspelbaar.
Het aantal moeilijke gesprekken neemt evenredig toe.Er komt veel op ons af, we ervaren geen rust meer. We verliezen
aan communicatieve vaardigheden. Dit terwijl het in deze tijd meer dan ooit op communicatie aankomt.
U herkent dit soort lastige situaties. Momenten waarin u juist herkenbaar moet zijn maar daarin
dreigt te falen. Elk woord kan tot wanbegrip leiden. Wat wil ik bereiken en wat zal ik bereiken ? Misschien wordt wel
het tegenovergestelde bereikt. Zeker wanneer de ander een meer dominante partner is. Of juist overgevoelig.
U weet dat er veel fout kan gaan. Alle reden om een moeilijk gesprek maar uit te stellen.Maar bevredigt dat ? Nee dus.
Het blijft knagen en veroorzaakt groeiende frustratie. Tijd voor een geoefende gespreksleider ?

Want eigenlijk:

Heb ik last van een situatie met iemand anders
Wil ik beter samenwerken met mijn collega of leidinggevende
Wil ik met mijn compagnon problemen delen die maar moeilijk bespreekbaar zijn
Zou ik beter duidelijk willen maken hoe ik er over denk
Wil ik terugkomen op afspraken die ik eerder heb gemaakt
Wil ik een basis leggen voor meer duidelijkheid
Wil ik een bestaande relatie niet onnodig beschadigen
Wil ik gewoon eerlijk zijn maar niet verkeerd worden begrepen

Bestaat daar hulp en ondersteuning voor ?
Ja. Een professional kan de noodzakelijke rust en ruimte voor inzicht creëren. Net zoals de mediator dat bereikt.
Eenvoudig door elke betrokken partij de mogelijkheid te geven zijn of haar opvatting te herhalen. Die het in een veilige
en informele sfeer snel tot de kern van de zaak laat komen en die vervolgens bespreekbaar maakt.
Samen met het wegnemen van vooroordelen kan waardevrij een belemmerende situatie worden aangepakt.

Tenslotte nog uw initiatief:
Stap één is het onder ogen zien van uw dilemma. Herkennen dat sommige onderlinge gesprekken nu eenmaal lastig tot stand komen.
En vaak niet het beoogde resultaat opleveren. Stap twee is een vrijblijvende kennismaking met gesprekspartner Vleut.
Om vanuit een oprecht willen, patstellingen te openen. Eindelijk !
Copyright 2011 © Vleut Belegeidingspartners - Design door Picodeco