HomeMediationCoachingCase managementMoeilijke gesprekkenProfielContactgegevens

Case Management bij ziekteverzuim

Wetten en regels veranderen voortdurend.
Dat geldt ook voor de ziektewet waarbij de overheid steeds meer verantwoordelijkheden èn risico's bij werkgevers neerlegt. Van een werkgever wordt verwacht dat hij een case manager zal aanstellen bij ziekteverzuim van medewerkers. Vaak wordt dat uit handen gegeven aan een Arbodienst. Maar dan nog is de vraag of zaken wel adequaat worden aangepakt. Komt de werkgever bij medewerkers met langdurig ziekteverzuim niet alsnog voor extra verrassingen en financiële schadelast te staan? Is de werkgever zelf wel voldoende op de hoogte van regels en procedures? Weten medewerkers wat hun eigen verantwoordelijkheden zijn bij ziekteverzuim? Zijn leidinggevenden op de hoogte hoe met ziekteverzuim moet worden omgegaan?

Voor medewerkers is ziekte en arbeidsongeschiktheid al vervelend genoeg. Ook werkgevers moeten omgaan met de gevolgen daarvan. Zakelijke en sociale belangen moeten in evenwicht blijven.
Vleut Begeleidingspartners is er ook voor een adequate aanpak van ziekteverzuim. Daarbij is er eerst de eigen praktische inbreng als case manager. Maar zo nodig ook de beschikking over een eigen netwerk van onafhankelijke en gekwalificeerde partners met specialismen op velerlei gebied.

Te denken valt aan:
- Bedrijfsartsen
- Arbeidsdeskundigen
- Bedrijfspsychologen
- Bedrijfsfysiotherapeuten
- Veiligheidskundigen
- Schuldhulpverleners
- Specialistische behandelcentra
- Re-integratiebureaus bij het zoeken naar ander werk (spoor 2)

Heeft u te maken met medewerkers die door ziekte hun werk niet kunnen doen?
Laat Vleut Begeleidingspartners met u meekijken.
Of beter nog: schakel Vleut Begeleidingspartners in voor de praktische begeleiding van uw medewerkers. Dit vanaf de eerste dag van ziekteverzuim door een directe en persoonlijke begeleiding. In alle denken en doen zijn wij gericht op een snelle re-integratie naar tevredenheid van, en met respect voor, alle betrokken partijen. Daarbij kunnen wij u en uw leidinggevenden coachen en trainen op een betere aanpak van ziekteverzuim in uw organisatie. Uiteraard behoort ook de implementatie van een verzuimregistratiesysteem tot de mogelijkheden. Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking.
Copyright 2007 © Vleut Belegeidingspartners - Design door Picodeco